ADRESÁŘ – SPRÁVNÍ RADA

MORAVSKOSLEZSKÁ REGIONÁLNÍ, KOMUNITNÍ KOALICE

Jméno funkce adresa telefon fax mobil/e-mail

Hofman Jiří

Poslanec Parlamentu ČR

Poslanecká sněmovna – Sněmovní 1

118 26 Praha

02/571 72 116

02/ 538 785

hofman@psp.cz

 

 

Poslanecká kancelář – nám. Svobody 3

738 02 Frýdek-Místek

0658/350 64

0658/350 64

Posl.kanc.jiriho.hofmana@cmail.c

Holáň Vilém, RNDr.

Poslanec Parlamentu ČR

Poslanecká kancelář – Sněmovní 4

118 26 PRAHA

02/57172072

02/532 913

holan@psp.cz

 

 

Poslanecká kancelář – 28.října 59

702 00 Ostrava

069/6158343

0604/686752

(Dr.Zápecová,
asistentka)

069/6158346

Kduostrava@mbox.vol.cz

Hořínek Jiří

Ing.

Ředitel

Diecézní charity ostravsko-opavské

Diecézní charita ostravsko-opavská

Kratochvílova 3, 702 00 Moravská Ostrava

069/612 72 62-4

069/6127262-4

 

ludmila@dchoo.caritas.cz

Jiří Hořínek@dchoo.caritas.cz

Kolibová Helena

PhDr, CSc

Vedoucí oddělení sociologie a psychologie Slezské univerzity

Obchodně-podnikatelská fakulta Slezské univerzity

Katedra společenských věd

Univerzitní náměstí 76, 733 40 Karviná

069/6398266

069/6312069

kolibová@opf.slu.cz

Lipner Milan

Ředitel Ústavu sociálních analýz

Ústav sociálních analýz – Na Nivách 7

737 01 Český Těšín

0659/731804

0659/731815

0603482510

MSRK_SLEZSKO@post.cz

ustsocana@post.cz

Lobkowicz František Václav

Mons., O. Praem.

Biskup

Ostravsko-opavský

Biskupství ostravsko-opavské – Kostelní náměstí 1

728 02 Ostrava 1

069/6114819

069/6114819

 

aligocky@biskupstvi.ostrava.cz

(Mgr.Aligocký-sekretář)

Mach Vladimír

Ing

Náměstek primátora města Havířova

Úřad města Havířov – ul. Svornosti 2

736 01 Havířov - Město

069/6815098

069/680 0345

namestek2@umha.cz

Moldrzyk Zdeněk

Dr.

Zástupce přednosty

vedoucí referátu sociálních věcí Okresního úřadu v Karviné

Okresní úřad v Karviné – Zakladatelská 974

735 06 Karviná – Nové Město

069/ 631 19 45

069/631 19 01-4

069/6311950

 

moldrzyk@oku-ka.cz

Plachý Antonín

Ředitel azylového domova SAMARITÁN v Opavě

Azylový domov SAMARITÁN v Opavě

Nákladní 24, 746 00 Opava

0653/212984

0653/212984

 

adopava@idp.cz

Šilerová Jana

biskupka CČSH

Sídlo: Žilinská 5, Olomouc

068/5413281

068/5413281

 
   

Farní úřad Rychvald

069/6572105

   

Volný Vladislav

Th.Mgr.

Biskup Slezské církve evangelické a.v.

Církevní rada SCEAV – Na Nivách 7

737 01 Český Těšín

0659/731 804

0659/731 815

sceav@silesnet.cz

 

 

Tajemník Moravskoslezské regionální, komunitní koalice

Mgr.Lubomír Kozák
Kancelář
Na Nivách 7
737 01  Český Těšín
0659/731 804, 0659/731 815, 0604/205515
MSRK_SLEZSKO@post.cz

Domů
U Opavice 4,
746 00 Opava
0653/628144,
0653/628144
lubomir.kozak@post.cz